اطلاعیه مهم جهت انتخاب واحد چاپ فرستادن به ایمیل

                                    اطلاعیه مهم

دانشجویان لازم است طبق روز و ساعت ثبت شده در سامانه نماد مرکز

 در کلاسها حضور یابند در سامانه سجاد به دلیل خطاهای فنی احتمال

تطابق کامل زمان کلاسها وجود ندارد لذا خواهشمند است دقت فرمایید. 

همچنین خواهشمند است نسبت به انجام انتخاب واحدهای خود در نیمسال

 جاری در خصوص یکسان بودن واحدهای اخذ شده در هر دو سامانه آموزشی

 مرکز ( نماد و سجاد) و عدم مغایرت در نام استاد ( نه زمان برگزاری کلاسها)

اقدام نموده

نکته : لازم است دانشجویان گرامی جهت انتخاب واحد و ثبت دروس خود

حتما" به هر دو سامانه آموزشی دانشگاه به آدرس های زیر مراجعه نمایند.

سامانه مرکز قطعه سازان خودرو  ........................91.98.45.145

سامانه سجاد  .......................... www.uast.ac.ir

 

 

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 26 شهریور 1393 ساعت 11:12
 
انتخاب واحد مهندسی فناوری جوش-912 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: مهندسی فناوری جوش   ورودی (2/91)

نام درس

کدگروه

متالوژی جوشکاری فولادهای کربنی و کم آلیاژ

9091201

متالوژی جوشکاری فولادهای پرآلیاژ

9091202

متالوژی جوشکاری تعمیری

9091203

متالوژی جوشکاری فلزات غیر آهنی

9091204

کاربرد استاندارد

9091205

طراحی و محاسبه بر اساس کد

9091206

ارزیابی کیفی

9092007

آز- ارزیابی کیفی

9092008

فرایند جوشکاری ویژه

9091209

لحیم کاری سخت و نرم

9091210

تنش های پسماند و کنترل پیچیدگی

9091211

انقلاب اسلامی

9092009

کنترل پروژه

9092212

 
انتخاب واحد مهندسی بازرسی جوش- 912 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: مهندسی فناوری بازرسی جوش   ورودی (2/91)

نام درس

کدگروه

بازرسی سازه و ساختمان

9291201

بازرسی ماشین آلات

9291202

کارگاه بازرسی سازه وماشین آلات

9291203

بازرسی لوله کشی صنعتی

9291204

بازرسی خطوط لوله

9291205

کارگاه بازرسی لوله

9291206

طرح ریزی کیفی و بازرسی

90920

بازرسی مخازن تحت فشار

9291207

بازرسی مخازن ذخیره

9291208

کارگاه بازرسی مخازن

9291209

بازرسی بر مبنای ریسک

9291211

تناسب برای عملکرد

9291212

انقلاب اسلامی

9092009

کنترل پروژه

9092212

 
انتخاب واحد حسابداری ترم 3-921-گروه 2 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی -ترم 3  ورودی (1/92)-***گروه 2***

نام درس

کدگروه

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

1892101

مدیریت مالی

1892102

روشهای آماری

1892103

زبان تخصصی

1892104

مهارتها و قوانین کسب و کار

80180

حسابداری شرکتهای سهامی

1892106

کاربرد رایانه در حسابداری

1892107

حسابداری بهای تمام شده 1

1892108

اندیشه اسلامی

1301801

 
انتخاب واحد حسابداری ترم 3-ورودی 921- گروه 1 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی -ترم 3  ورودی (1/92)-***گروه 1***

نام درس

کدگروه

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

1892105

مدیریت مالی

1892109

روشهای آماری

1892110

زبان تخصصی

1892111

مهارتها و قوانین کسب و کار

1892112

حسابداری شرکتهای سهامی

1892113

کاربرد رایانه در حسابداری

1892114

حسابداری بهای تمام شده 1

1892115

اندیشه اسلامی

1892116

 
انتخاب واحد لجستیک زنجیره تامین ترم 3-921-گروه 2 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای لجستیک-زنجیره تامین-ترم 3  ورودی (1/92)-***گروه 2***

نام درس

کدگروه

انبارداری و عملیات های آن

1606001

اصول و مبانی بسته بندی

1606002

اصول و مبانی جابجایی مواد

1606003

اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین

1606004

کنترل کیفیت آماری

1692110

زبان خارجی

1606005

دفاع مقدس

3016007

مستند سازی

1692108

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

1692109

 
انتخاب واحد لجستیک زنجیره تامین ترم 3 -921-گروه 1 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای لجستیک-زنجیره تامین-ترم 3  ورودی (1/92)-***گروه ا***

نام درس

کدگروه

انبارداری و عملیات های آن

1692101

اصول و مبانی بسته بندی

1692102

اصول و مبانی جابجایی مواد

1692103

اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین

1692104

کنترل کیفیت آماری

1692105

زبان خارجی

1692106

دفاع مقدس

1692107

مستند سازی

1692108

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

1692109

 
انتخاب واحد لجستیک زنجیره تامین-912 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای لجستیک-زنجیره تامین-پودمانی  ورودی (2/91)

نام درس

کدگروه

انبارداری و عملیات های آن

160601

اصول و مبانی بسته بندی

160602

اصول و مبانی جابجایی مواد

160603

اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین

160604

برنامه ریزی و زنجیره تامین

6091205

برنامه ریزی و حمل و نقل

6091206

مدیریت روابط با مشتری

6091207

روشهای خرید تامین و تدارکات

6091208

دانش خانواده و جمعیت

1306001

زبان فارسی

6017931

زبان خارجی

160605

 
انتخاب واحد ماشین افزار ترم 3-921 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی ماشین افزار-ترم 3  ورودی (1/92)      

نام درس

کدگروه

ماشینهای یونیورسال 3

1392101

زبان فنی

20130

روشهای تولید

1317004

سیستمهای اندازه گیری و تلورانس

1392105

مکانیک صنعتی

1392106

کارگاه عملیات حرارتی

1392107

دانش خانواده و جمعیت

1306001

اندیشه اسلامی

1301801

ایمنی و بهداشت در محیط کار

1307001

 
انتخاب واحد ماشین افزار-911 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی ماشین افزار پودمانی  ورودی (1/91) 

نام درس

کدگروه

ماشینهای افزار تولیدی

3091101

طراحی قید و بند

3091102

کارگاه طراحی قید و بند

3091103

تعمیر و نصب و نگهداری ماشین های افزار

3091104

ماشین های کنترل عددی

3091105

آزمایشگاه ماشین های کنترل عددی

3091106

دفاع مقدس

3016007

تربیت بدنی

3070912

 
انتخاب واحد کنترل کیفیت قطعات-912 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی-پودمانی  ورودی (2/91)

نام درس

کدگروه

ابزارهای کیفیت

1091201

پروژه ابزارهای کیفیت

1091202

آز خواص مکانیکی مواد

1091203

تستهای غیر مخرب

1091204

زبان فنی

1091205

تکمیل سطح

1091206

دانش خانواده و جمعیت

1091207

کارآفرینی

1091208

تربیت بدنی

1091209

 
انتخاب واحد مهندسی لجستیک- گروه 3 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: مهندسی فناوری لجستیک زنجیره تامین *** گروه 3***

نام درس

کدگروه

سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191235

کارگاه سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191236

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک

9191237

کارگاه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک خودرو

9191238

طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین خودرو

9191239

روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191242

کارگاه روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191243

زبان تخصصی لجستیک و زنجیره تامن

9191244

کاربرد کامپیوتر در مهندسی لجستیک و زنجیره تامین گرایش صنعت خودرو

9191245

اندیشه اسلامی 2

9191246

پروژه

9191247 - 9191248 - 9191249 - 9191250 - 9191251

 
انتخاب واحد مهندسی لجستیک- گروه 2 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: مهندسی فناوری لجستیک زنجیره تامین *** گروه 2***

نام درس

کدگروه

سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191218

کارگاه سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191219

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک

9191220

کارگاه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک خودرو

9191221

طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین خودرو

9191222

شبیه سازی سیستم های لجستیکی خودرو

9191223

کارگاه شبیه سازی سیستم های لجستیکی خودرو

9191224

روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191225

کارگاه روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191226

زبان تخصصی لجستیک و زنجیره تامن

9191227

کاربرد کامپیوتر در مهندسی لجستیک و زنجیره تامین گرایش صنعت خودرو

9191228

اندیشه اسلامی 2

9191229

پروژه

9191230 - 9191231 - 9191232 - 9191233 - 9191234

 
انتخاب واحد مهندسی لجستیک - گروه 1 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: مهندسی فناوری لجستیک زنجیره تامین *** گروه 1***

نام درس

کدگروه

سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191201

کارگاه سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191202

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک

9191203

کارگاه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک خودرو

9191204

طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین خودرو

9191205

شبیه سازی سیستم های لجستیکی خودرو

9191206

کارگاه شبیه سازی سیستم های لجستیکی خودرو

9191207

روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191208

کارگاه روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191209

زبان تخصصی لجستیک و زنجیره تامن

9191210

کاربرد کامپیوتر در مهندسی لجستیک و زنجیره تامین گرایش صنعت خودرو

9191211

اندیشه اسلامی 2

9191212

پروژه

9191213 -9191214 - 9191215 - 9191216 - 9191217

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 26 شهریور 1393 ساعت 11:05
 
انتخاب واحد تعمیرات ماشین آلات-911 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی  ورودی (1/91)

نام درس

کدگروه

کارگاه برق صنعتی

2091101

تعمیرات ماشین آلات پیشرفته

2091102

برنامه ریزی˛ تعمیر˛ نصب و نگهداری

2091103

زبان فنی

2013004

 
انتخاب واحد حسابداری ترم 1-931 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی- ترم 1  ورودی (1/93)

نام درس

کدگروه

ریاضی پیش

1893101

زبان پیش

1893102

اقتصاد خرد

1893103

حقوق بازرگانی

1893104

مبانی سازمان و مدیریت

1893105

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

1893106

اندیشه اسلامی

1893107

زبان فارسی

1893108

کاربینی

1893109

 
انتخاب واحد حسابداری 912 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی (2/91)

نام درس

کدگروه

تحقیق در عملیات

8091201

مدیریت تولید

8091202

حسابداری بهای تامین شده 2

8091203

اصول تنظیم و کنترل بودجه تولیدی

8091204

حسابداری مدیریت

8091205

پروژه صنعتی

8091207 - 8091206

مهارتها و قوانین کسب و کار

8018009

 
انتخاب واحد نقشه کشی صنعتی ترم 1-921 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی نقشه کشی صنعتی -  ترم 1  (1/92)    

نام درس

کدگروه

ریاضی پیش

1793101

نقشه کشی عمومی

1793102

هندسه ترسیمی

1793103

کارگاه ساخت

1793110 - 1793104

اندازه گیری و آزمایشگاه

1793105

دفاع مقدس

1793106

زبان خارجی

1793107

زبان فارسی

601793

کاربینی

1793109

 
انتخاب واحد نقشه کشی صنعتی ترم 3-921 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی نقشه کشی صنعتی ترم 3 (1/92)     

نام درس

کدگروه

نقشه کشی ترکیبی

1792101

نقشه کشی با رایانه 3 بعدی

1792103

زبان فنی

1792104

گرافیک هنری

1792105

قالب فلزی

1792106

روش های تولید

13170

استانداردها

1792108

کارآفرینی

70170

تربیت بدنی

1792109

 
انتخاب واحد نقشه کشی صنعتی 912 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی نقشه کشی صنعتی (2/91)

نام درس

کدگروه

نقشه کشی اجرایی

7091201

قالب پلاستیک

7091202

طراحی قید و  بند

7091203- 7091204

مکانیک صنعتی

7091205

قالب فلزی

7091206

ایمنی و بهداشت در محیط کار

13070

کارآفرینی

7017008

تربیت بدنی

3070912

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 3

اطلاعیه تشکیل کلاسها

اطلاعیه

 

کلیه کلاسهای درس استاد آقای جعفری یگانه دوشنبه 20/8/92 تشکیل نخواهد شد. 

 

 

انجمن علمی نقشه کشی صنعتی

انجمن علمی دانشجویی نقشه کشی صنعتی با هدف پیشبرد علمی و فناوری در مرکز تاسیس شده است. برای مشاهد سایت این انجمن اینجا کلیک کنید. از کلیه دانشجویان رشته نقشه کشی صنعتی دعوت می شود  در این انجمن عضو شوند.

اطلاعیه پرداخت های ناتمام

اطلاعیه امور مالی:

در صورتی که درهنگام پرداخت الکترونیکی به هر دلیل از سیستم خارج شده و عملیات پرداخت به پایان نرسیده باشد و همچنین مبلغ آن از حساب دانشجو کسر شده باشد،برای تکمیل مراحل پرداخت به شرح زیر اقدام نمائید:

 

1) از قسمت حسابداری آموزشی بر روی "پرداخت اینترنتی" کلیک نمائید.

2) بر روی گزینه "تکمیل پرداخت های ناتمام" کلیک نمائید.

3) بر روی آرم "بانک ملت" کلیک نمائید.

تقویم

 
پنجشنبه
1393
شهریور
27
 

كاربران حاضر در سايت

ما 19 مهمان آنلاین داریم

آمار بازدید از سایت

بازدیدکنندگان : 85588

فرمهای کار آموزی

دانشجویان می توانند فرمهای کارآموزی را از اینجا دانلود نمایند

جستجو در سايت

پارک علم و فناوری مرکز قطعه سازان خودرو

پارک علم و فناوری مرکز  از کلیه دانشجویان محترم  دعوت می نماید در جلسات معارفه مورخ 29/04/91 وهمچنین 05/05/91 پنجشنبه در ساعت 14:30 الی 16 در کلاس 601 شرکت نمایند.

دانشجویانی که در این دوره شرکت کنند بعنوان کارآموزی برای آنها محسوب خواهد شد.

دفتر فناوری و روباتیک

دفتر فناوری و روباتیک این مرکز در حال ساخت یک روبات با قابلیت حمل معلول از پله ها را دارد از کلیه دانشجویانی که تمایل به همکاری در این زمینه هستند دعوت می شوند به معاونت دانشجویی مراجعه کنند.

 

اخبار ورزشی مرکز

با تشکر از تیم فوتسال این مرکز که توانست مقام چهارم را در مسابقات بین مراکز  بدست بیاورد. از کلیه دانشجویانی  که علاقه مند به حضور در تیم هستند به دفتر معاونت دانشجویی مراجعه نمایند. برای مشاهده عکسهای مربوط به مسابقه روی ادامه مطلب کلیک کنید.

دفتر بسیج دانشجویی

برای مشاهده فعالیتهای دفتر بسیج در این مرکز روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سیستم سجاد

برای دسترسی به سیستم سجاد اینجا کلیک کنید.