برنامه کلاسی کاردانی نقشه کشی صنعتی 931 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی نقشه کشی صنعتی-ترم1   ورودی (1/93)                 

ترم ارائه :مهر1/93                           گروه: (ED 931/1)                         

نام درس

گروه 1

دوشنبه

پنج شنبه

جمعه

ریاضی پیش

171811

 

 

ساعت:  16:25 14:55

کلاس : 003     - استاد :

نقشه کشی عمومی

1793102

 

 

ساعت :14:00-08:30

کلاس:102- استاد:

هندسه ترسیمی

1793103

 

ساعت : 11:50 08:00

 

کلاس : 103 استاد: میرخانی

کارگاه ساخت

1793110

1793104

ساعت: 20:00- 12:00

یک هفته در میان

 

 

کلاس:کارگاه 1- استاد :مومنی

اندازه گیری و آزمایشگاه

1793105

20-14  یک هفته در میان

استاد: غلامی پور

 

 

 

دفاع مقدس

1793106

 

ساعت : 14:00- 12:30

 

کلاس: 003- استاد: کاشفی

زبان خارجی

1793107

 

ساعت : 16:25- 14:05

 

کلاس: 003- استاد: مهرپویا

زبان فارسی

601793

 

ساعت : 19:30- 17:00

 

کلاس: 214- استاد:کریمی

کاربینی

1793109

 

 

 

 

 
برنامه کلاسی کاردانی حسابداری صنعتی ورودی 931 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی-ترم1   ورودی (1/93)                          

 ترم ارائه :مهر1/93      ورودی جدید                  گروه: (CA 931/1)                         

نام درس

گروه 1

 

پنج شنبه

جمعه

ریاضی پیش

1893101

 

 

ساعت:  16:25-14:55

کلاس : 002     - استاد :

زبان پیش

1893102

 

 

ساعت :10:00-08:30

کلاس:002- استاد:

اقتصاد خرد

1893103

 

ساعت : 15:50 - 13:30

 

کلاس : 002 استاد: آقای چاپار زاده

حقوق بازرگانی

1893104

 

ساعت : 13 11:10

 

کلاس : 002 استاد:آقای اویسی

مبانی سازمان و مدیریت

1893105

 

 

ساعت : 18:00-16:30

کلاس: 002-استاد: برهانی

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

1893106

 

ساعت : 11:05 - 8

 

کلاس: 002-استاد: آقای اویسی

اندیشه اسلامی

1893107

 

 

ساعت : 11:50-10:20

کلاس: 002- استاد: بحری

زبان فارسی

1893108

 

 

ساعت : 14:50-12:30

کلاس: 002- استاد:کریمی

کاربینی

1893109

 

 

 

 

 
برنامه کلاسی رشته کاردانی کنترل کیفیت 931 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی ورودی (1/93)                 

 ترم ارائه:مهر 1/93                   گروه---           (QC 93/1)

نام درس

گروه

4 شنبه

پنجشنبه

جمعه

 

ریاضی پیش

1193181

 

 

ساعت: 25/16-55/14

 

کلاس 602- استاد: چاپارزاده

 

ریاضی عمومی

1193192

 

 

ساعت: 18-30/16

 

کلاس 602- استاد: چاپارزاده

 

شیمی پیش

1193183

19:35 18:05

 

 

 

 

 

 

شیمی عمومی

1193194

20:10 19:40

 

 

 

 

 

 

اجزاء ماشین

1193105

 

ساعت: 35/15-15/13

 

 

کلاس 602- استاد: اردکانی

 

نقشه کشی صنعتی

1193106

 

ساعت: 20/20-40/15

 

 

کلاس 103- استاد: خان میرزایی

 

زبان فارسی

1193107

 

 

ساعت: 50/ 14 -  30/12

 

کلاس 602- استاد: کریمی-

 

اندیشه اسلامی

1193108

 

 

ساعت: 50/11 - 20/10

 

کلاس :602 - استاد:  بحری

 

کارآفرینی

1193109

18 15  یک هفته در میان

استاد:قزوینی

 

 

 

 

 

کاربینی

1193110

 

 

 

 

 

 
اطلاعیه مهم جهت انتخاب واحد چاپ فرستادن به ایمیل

                                    اطلاعیه مهم

دانشجویان لازم است طبق روز و ساعت ثبت شده در سامانه نماد مرکز

 در کلاسها حضور یابند در سامانه سجاد به دلیل خطاهای فنی احتمال

تطابق کامل زمان کلاسها وجود ندارد لذا خواهشمند است دقت فرمایید. 

همچنین خواهشمند است نسبت به انجام انتخاب واحدهای خود در نیمسال

 جاری در خصوص یکسان بودن واحدهای اخذ شده در هر دو سامانه آموزشی

 مرکز ( نماد و سجاد) و عدم مغایرت در نام استاد ( نه زمان برگزاری کلاسها)

اقدام نموده

نکته : لازم است دانشجویان گرامی جهت انتخاب واحد و ثبت دروس خود

حتما" به هر دو سامانه آموزشی دانشگاه به آدرس های زیر مراجعه نمایند.

سامانه مرکز قطعه سازان خودرو  ........................91.98.45.145

سامانه سجاد  .......................... www.uast.ac.ir

 

 

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 26 شهریور 1393 ساعت 11:12
 
انتخاب واحد مهندسی فناوری جوش-912 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: مهندسی فناوری جوش   ورودی (2/91)

نام درس

کدگروه

متالوژی جوشکاری فولادهای کربنی و کم آلیاژ

9091201

متالوژی جوشکاری فولادهای پرآلیاژ

9091202

متالوژی جوشکاری تعمیری

9091203

متالوژی جوشکاری فلزات غیر آهنی

9091204

کاربرد استاندارد

9091205

طراحی و محاسبه بر اساس کد

9091206

ارزیابی کیفی

9092007

آز- ارزیابی کیفی

9092008

فرایند جوشکاری ویژه

9091209

لحیم کاری سخت و نرم

9091210

تنش های پسماند و کنترل پیچیدگی

9091211

انقلاب اسلامی

9092009

کنترل پروژه

9092212

 
انتخاب واحد مهندسی بازرسی جوش- 912 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: مهندسی فناوری بازرسی جوش   ورودی (2/91)

نام درس

کدگروه

بازرسی سازه و ساختمان

9291201

بازرسی ماشین آلات

9291202

کارگاه بازرسی سازه وماشین آلات

9291203

بازرسی لوله کشی صنعتی

9291204

بازرسی خطوط لوله

9291205

کارگاه بازرسی لوله

9291206

طرح ریزی کیفی و بازرسی

90920

بازرسی مخازن تحت فشار

9291207

بازرسی مخازن ذخیره

9291208

کارگاه بازرسی مخازن

9291209

بازرسی بر مبنای ریسک

9291211

تناسب برای عملکرد

9291212

انقلاب اسلامی

9092009

کنترل پروژه

9092212

 
انتخاب واحد حسابداری ترم 3-921-گروه 2 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی -ترم 3  ورودی (1/92)-***گروه 2***

نام درس

کدگروه

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

1892101

مدیریت مالی

1892102

روشهای آماری

1892103

زبان تخصصی

1892104

مهارتها و قوانین کسب و کار

80180

حسابداری شرکتهای سهامی

1892106

کاربرد رایانه در حسابداری

1892107

حسابداری بهای تمام شده 1

1892108

اندیشه اسلامی

1301801

 
انتخاب واحد حسابداری ترم 3-ورودی 921- گروه 1 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی -ترم 3  ورودی (1/92)-***گروه 1***

نام درس

کدگروه

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

1892105

مدیریت مالی

1892109

روشهای آماری

1892110

زبان تخصصی

1892111

مهارتها و قوانین کسب و کار

1892112

حسابداری شرکتهای سهامی

1892113

کاربرد رایانه در حسابداری

1892114

حسابداری بهای تمام شده 1

1892115

اندیشه اسلامی

1892116

 
انتخاب واحد لجستیک زنجیره تامین ترم 3-921-گروه 2 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای لجستیک-زنجیره تامین-ترم 3  ورودی (1/92)-***گروه 2***

نام درس

کدگروه

انبارداری و عملیات های آن

1606001

اصول و مبانی بسته بندی

1606002

اصول و مبانی جابجایی مواد

1606003

اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین

1606004

کنترل کیفیت آماری

1692110

زبان خارجی

1606005

دفاع مقدس

3016007

مستند سازی

1692108

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

1692109

 
انتخاب واحد لجستیک زنجیره تامین ترم 3 -921-گروه 1 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای لجستیک-زنجیره تامین-ترم 3  ورودی (1/92)-***گروه ا***

نام درس

کدگروه

انبارداری و عملیات های آن

1692101

اصول و مبانی بسته بندی

1692102

اصول و مبانی جابجایی مواد

1692103

اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین

1692104

کنترل کیفیت آماری

1692105

زبان خارجی

1692106

دفاع مقدس

1692107

مستند سازی

1692108

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

1692109

 
انتخاب واحد لجستیک زنجیره تامین-912 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای لجستیک-زنجیره تامین-پودمانی  ورودی (2/91)

نام درس

کدگروه

انبارداری و عملیات های آن

160601

اصول و مبانی بسته بندی

160602

اصول و مبانی جابجایی مواد

160603

اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین

160604

برنامه ریزی و زنجیره تامین

6091205

برنامه ریزی و حمل و نقل

6091206

مدیریت روابط با مشتری

6091207

روشهای خرید تامین و تدارکات

6091208

دانش خانواده و جمعیت

1306001

زبان فارسی

6017931

زبان خارجی

160605

 
انتخاب واحد ماشین افزار ترم 3-921 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی ماشین افزار-ترم 3  ورودی (1/92)      

نام درس

کدگروه

ماشینهای یونیورسال 3

1392101

زبان فنی

20130

روشهای تولید

1317004

سیستمهای اندازه گیری و تلورانس

1392105

مکانیک صنعتی

1392106

کارگاه عملیات حرارتی

1392107

دانش خانواده و جمعیت

1306001

اندیشه اسلامی

1301801

ایمنی و بهداشت در محیط کار

1307001

 
انتخاب واحد ماشین افزار-911 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی ماشین افزار پودمانی  ورودی (1/91) 

نام درس

کدگروه

ماشینهای افزار تولیدی

3091101

طراحی قید و بند

3091102

کارگاه طراحی قید و بند

3091103

تعمیر و نصب و نگهداری ماشین های افزار

3091104

ماشین های کنترل عددی

3091105

آزمایشگاه ماشین های کنترل عددی

3091106

دفاع مقدس

3016007

تربیت بدنی

3070912

 
انتخاب واحد کنترل کیفیت قطعات-912 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی-پودمانی  ورودی (2/91)

نام درس

کدگروه

ابزارهای کیفیت

1091201

پروژه ابزارهای کیفیت

1091202

آز خواص مکانیکی مواد

1091203

تستهای غیر مخرب

1091204

زبان فنی

1091205

تکمیل سطح

1091206

دانش خانواده و جمعیت

1091207

کارآفرینی

1091208

تربیت بدنی

1091209

 
انتخاب واحد مهندسی لجستیک- گروه 3 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: مهندسی فناوری لجستیک زنجیره تامین *** گروه 3***

نام درس

کدگروه

سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191235

کارگاه سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191236

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک

9191237

کارگاه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک خودرو

9191238

طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین خودرو

9191239

روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191242

کارگاه روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191243

زبان تخصصی لجستیک و زنجیره تامن

9191244

کاربرد کامپیوتر در مهندسی لجستیک و زنجیره تامین گرایش صنعت خودرو

9191245

اندیشه اسلامی 2

9191246

پروژه

9191247 - 9191248 - 9191249 - 9191250 - 9191251

 
انتخاب واحد مهندسی لجستیک- گروه 2 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: مهندسی فناوری لجستیک زنجیره تامین *** گروه 2***

نام درس

کدگروه

سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191218

کارگاه سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191219

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک

9191220

کارگاه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک خودرو

9191221

طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین خودرو

9191222

شبیه سازی سیستم های لجستیکی خودرو

9191223

کارگاه شبیه سازی سیستم های لجستیکی خودرو

9191224

روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191225

کارگاه روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191226

زبان تخصصی لجستیک و زنجیره تامن

9191227

کاربرد کامپیوتر در مهندسی لجستیک و زنجیره تامین گرایش صنعت خودرو

9191228

اندیشه اسلامی 2

9191229

پروژه

9191230 - 9191231 - 9191232 - 9191233 - 9191234

 
انتخاب واحد مهندسی لجستیک - گروه 1 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: مهندسی فناوری لجستیک زنجیره تامین *** گروه 1***

نام درس

کدگروه

سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191201

کارگاه سیستم های اطلاعاتی لجستیک و زنجیره تامین خودرو

9191202

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک

9191203

کارگاه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک خودرو

9191204

طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین خودرو

9191205

شبیه سازی سیستم های لجستیکی خودرو

9191206

کارگاه شبیه سازی سیستم های لجستیکی خودرو

9191207

روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191208

کارگاه روش های پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

9191209

زبان تخصصی لجستیک و زنجیره تامن

9191210

کاربرد کامپیوتر در مهندسی لجستیک و زنجیره تامین گرایش صنعت خودرو

9191211

اندیشه اسلامی 2

9191212

پروژه

9191213 -9191214 - 9191215 - 9191216 - 9191217

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 26 شهریور 1393 ساعت 11:05
 
انتخاب واحد تعمیرات ماشین آلات-911 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی  ورودی (1/91)

نام درس

کدگروه

کارگاه برق صنعتی

2091101

تعمیرات ماشین آلات پیشرفته

2091102

برنامه ریزی˛ تعمیر˛ نصب و نگهداری

2091103

زبان فنی

2013004

 
انتخاب واحد حسابداری ترم 1-931 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی- ترم 1  ورودی (1/93)

نام درس

کدگروه

ریاضی پیش

1893101

زبان پیش

1893102

اقتصاد خرد

1893103

حقوق بازرگانی

1893104

مبانی سازمان و مدیریت

1893105

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

1893106

اندیشه اسلامی

1893107

زبان فارسی

1893108

کاربینی

1893109

 
انتخاب واحد حسابداری 912 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی (2/91)

نام درس

کدگروه

تحقیق در عملیات

8091201

مدیریت تولید

8091202

حسابداری بهای تامین شده 2

8091203

اصول تنظیم و کنترل بودجه تولیدی

8091204

حسابداری مدیریت

8091205

پروژه صنعتی

8091207 - 8091206

مهارتها و قوانین کسب و کار

8018009

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 3

اطلاعیه تشکیل کلاسها

اطلاعیه

 

کلیه کلاسهای درس استاد آقای جعفری یگانه دوشنبه 20/8/92 تشکیل نخواهد شد. 

 

 

انجمن علمی نقشه کشی صنعتی

انجمن علمی دانشجویی نقشه کشی صنعتی با هدف پیشبرد علمی و فناوری در مرکز تاسیس شده است. برای مشاهد سایت این انجمن اینجا کلیک کنید. از کلیه دانشجویان رشته نقشه کشی صنعتی دعوت می شود  در این انجمن عضو شوند.

اطلاعیه پرداخت های ناتمام

اطلاعیه امور مالی:

در صورتی که درهنگام پرداخت الکترونیکی به هر دلیل از سیستم خارج شده و عملیات پرداخت به پایان نرسیده باشد و همچنین مبلغ آن از حساب دانشجو کسر شده باشد،برای تکمیل مراحل پرداخت به شرح زیر اقدام نمائید:

 

1) از قسمت حسابداری آموزشی بر روی "پرداخت اینترنتی" کلیک نمائید.

2) بر روی گزینه "تکمیل پرداخت های ناتمام" کلیک نمائید.

3) بر روی آرم "بانک ملت" کلیک نمائید.

تقویم

 
پنجشنبه
1393
مهر
10
 

كاربران حاضر در سايت

ما 2 مهمان آنلاین داریم

آمار بازدید از سایت

بازدیدکنندگان : 86891

فرمهای کار آموزی

دانشجویان می توانند فرمهای کارآموزی را از اینجا دانلود نمایند

جستجو در سايت

پارک علم و فناوری مرکز قطعه سازان خودرو

پارک علم و فناوری مرکز  از کلیه دانشجویان محترم  دعوت می نماید در جلسات معارفه مورخ 29/04/91 وهمچنین 05/05/91 پنجشنبه در ساعت 14:30 الی 16 در کلاس 601 شرکت نمایند.

دانشجویانی که در این دوره شرکت کنند بعنوان کارآموزی برای آنها محسوب خواهد شد.

دفتر فناوری و روباتیک

دفتر فناوری و روباتیک این مرکز در حال ساخت یک روبات با قابلیت حمل معلول از پله ها را دارد از کلیه دانشجویانی که تمایل به همکاری در این زمینه هستند دعوت می شوند به معاونت دانشجویی مراجعه کنند.

 

اخبار ورزشی مرکز

با تشکر از تیم فوتسال این مرکز که توانست مقام چهارم را در مسابقات بین مراکز  بدست بیاورد. از کلیه دانشجویانی  که علاقه مند به حضور در تیم هستند به دفتر معاونت دانشجویی مراجعه نمایند. برای مشاهده عکسهای مربوط به مسابقه روی ادامه مطلب کلیک کنید.

دفتر بسیج دانشجویی

برای مشاهده فعالیتهای دفتر بسیج در این مرکز روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سیستم سجاد

برای دسترسی به سیستم سجاد اینجا کلیک کنید.