اطلاعیه مهم چاپ فرستادن به ایمیل

قابل توجه کلیه دانشجویان

این مرکز در روز جمعه 94/4/26 تعطیل می باشد.

 
اطلاعیه عدم تشکیل کلاس چاپ فرستادن به ایمیل

کلیه کلاس های استاد نیکنام و استاد کاشفی روز جمعه 94/4/26 برگزار نمی گردد.

 
اطلاعیه عدم تشکیل کلاس زبان چاپ فرستادن به ایمیل

کلاس درس زبان خارجی با استاد علی نسب روز پنج شنبه 94/4/25

برگزار نمی گردد.

 
اطلاعیه مهم آموزش چاپ فرستادن به ایمیل

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند امکان ثبت و ویرایش انتخاب واحد کلیه دانشجویان

در نیمسال تابستان (933) در هفته اینده برای مرکز فراهم میگردد لذا هر چه سریعتر

1- نسبت به بررسی یکسان بودن دروس اخذ شده اقدام نموده و در صورت مشاهده مغایرت

مورد را جهت تصحیح به کارشناس مربوطه اعلام نمایید.

2-  در خصوص دانشجویانی که در روزهای تعیین شده موفق به انجام انتخاب واحد

در سامانه سجاد نشده اند لازم است در سامانه نماد تا آخر این هفته انتخاب واحد

خود را انجام دهند و مشخصات خود را حتما"  به واحد آموزش جهت ثبت در سامانه

سجاد اعلام نمایند .

اخطار : در صورت عدم ثبت در سامانه سجاد دروس اخذ شده در نماد حذف می گردد .21/4/94

 

 
اطلاعیه جهت معرفی به استاد چاپ فرستادن به ایمیل

قابل توجه تمامی دانشجویانی که امتحان معرفی به استاد دارند

ثبت نام امتحان معرفی به استاد در تاریخ 01/05/94 مرداد ماه(روزپنج شنبه) فقط

از ساعت 10 الی 13 امکان پذیر است و این تاریخ و ساعت  به هیچ وجه تمدید نمی گردد.

* جهت ثبت نام معرفی به استاد حضور دانشجو در مرکز الزامی می باشد.

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 21 تیر 1394 ساعت 06:55
 
اطلاعیه انتخاب واحد ترم 933 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: مهندسی فناوری لجستیک-زنجیره تامین       ورودی (932)

ترم ارائه :تابستان  933 (TELSC932)

نام درس

گروه

شنبه

پنج شنبه

جمعه

کارورزی1

9193201-9193202-

9193203

استاد :اویسی

تحلیل هزینه ومنفعت

9192931

ساعت :10/11 00/08

کلاس 204 استاد :نیکنام

انقلاب اسلامی

9192932

ساعت: 45/14 15/11

کلاس 204 استاد :کاشفی

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی   ورودی (1/93)

ترم ارائه :مهر  3/93                                     گروه: (CA 931)

نام درس

گروه

شنبه

پنج شنبه

جمعه

کارورزی1

8093102-8093103-8093104

استاد نجف پور

کارآفرینی

7080932

ساعت: 20/16-15/13

کلاس 204- استاد:نجف پور

مهارتها وقوانین کسب وکار

8080931

ساعت : 35/19 30/16

کلاس 204 استاد:نجف پور

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی   ورودی (2/93)

ترم ارائه :مهر  3/93                                       گروه: (CA 932)

نام درس

گروه

شنبه

پنج شنبه

جمعه

کارورزی1

8093205-

8093206

استاد نجف پور

کارآفرینی

7080932

ساعت: 20/16-15/13

کلاس 204- استاد:نجف پور

مهارتها وقوانین کسب وکار

8080931

ساعت : 35/19 30/16

کلاس 204 استاد:نجف پور

رشته: نقشه کشی صنعتی   ورودی (1/93)

ترم ارائه :تابستان  3/93                              گروه: (ED 931)

نام درس

گروه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

کارافرینی

7080932

ساعت : 20/16 15/13

کلاس 204 استاد :نجف پور

دانش خانواده وجمعیت

703092

ساعت : 10/11 00/08

کلاس 206 استاد :کاشفی

ایمنی وبهداشت درمحیط کار

703093

ساعت : 45/12- 15/11

کلاس 206 استاد :برهانی

 

 
اطلاعیه انتخاب واحد ترم 933 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی ورودی (1/93)

و (2/93) ترم ارائه:تابستان 3/93     گروه-- (QC93/2) و (QC93/1)

نام درس

گروه

پنجشنبه

کارورزی 1

1093121

1093122

استاد :حیدری(جلسه توجیهی)

زبان خارجی

1093123

ساعت: 00/18-15/13

کلاس: 206- استاد: علی نسب

تربیت بدنی

1093124

استاد:حسینی

 

رشته: کاردان فنی ماشین افزار  -ترمی ورودی (2/93)

ترم ارائه:تابستان 3/93      گروه :--- (2/93 T.MT)

نام درس

گروه

جمعه

کارورزی 1

3093201

استاد:امینی فشمی(جلسه توجیهی)

دانش خانواده و جمعیت

3070931

ساعت: 10/11-00/08

کلاس: 206- استاد: کاشفی

ایمنی و بهداشت در محیط کار

3070932

ساعت: 45/14-15/11

کلاس: 206- استاد: برهانی

 

رشته: مهندسی فناوری بازرسی جوش   ورودی (2/93)

ترم ارائه :تابستان  2/93               گروه:- (TEIW 93/2)

نام درس

گروه

جمعه

کارورزی 1

9293201

استاد:هادی پور(جلسه توجیهی)

9293202

استاد:حیدری(جلسه توجیهی)

تحلیل هزینه و منفعت

929191

ساعت: 10/11-00/08

کلاس: 204- استاد: نیکنام

انقلاب اسلامی

929192

ساعت: 45/14-15/11

کلاس: 204- استاد: کاشفی

 

 

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 21 تیر 1394 ساعت 06:08
 
اطلاعیه جهت ترم تابستان چاپ فرستادن به ایمیل

دروس زیر جهت ارائه به دانشجویان افتاده در تابستان 94 برگزار می گردد.

1-ریاضی عمومی

2-ریاضی پیش

3-تحقیق در عملیات

 
برنامه انتخاب واحد تابستان 94 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی-ترمی  ورودی-(2/93)

نام درس

کدگروه

کارورزی 1

8093205-8093206

کارآفرینی

7080932

مهارتها وقوانین کسب وکار

8080931

 

 

رشته: کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی-ترمی  ورودی- (1/93)

نام درس

کدگروه

کارورزی 2

8093102-8093103-8093104

کارآفرینی

7080932

مهارتها وقوانین کسب وکار

8080931

 

 

رشته: کاردان فنی نقشه کشی صنعتی ترمی  ورودی (1/93)

نام درس

کدگروه

کارآفرینی

7080932

دانش خانواده و جمعیت

703092

ایمنی و بهداشت در محیط کار

703093

 

 

رشته: مهندسی فناوری لجستیک–زنجیره تامین ترمی  ورودی  (2/93)

نام درس

کدگروه

کارورزی 1

9193201-9193202-9193203

تحلیل هزینه و منفعت

9192931

انقلاب اسلامی

9192932

 

 
برنامه انتخاب واحد تابستان 94 چاپ فرستادن به ایمیل

رشته: کاردان فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی-ترمی  ورودی-(2/93)- (1/93)

نام درس

کدگروه

کارورزی 1

1093121-1093122

زبان خارجه

1093123

تربیت بدنی

1093124

 

 

رشته: کاردان فنی ماشین افزار ترمی  ورودی (2/93)

نام درس

کدگروه

کارورزی 1

3093201

دانش خانواده و جمعیت

3070931

ایمنی و بهداشت در محیط کار

3070932

 

 

رشته: مهندسی فناوری بازرسی جوش ترمی  ورودی  (2/93)

نام درس

کدگروه

کارورزی 1

9293201-9293202

تحلیل هزینه و منفعت

929191

انقلاب اسلامی

929192

 

 
اطلاعیه مهم چاپ فرستادن به ایمیل

دانشجویانی که تقاضای اخذ واحد های درسی به جز واحد های ارائه شده در

تابستان را دارند(تا سقف 6 واحد) جهت پیش ثبت نام از 94/4/10 الی 94/4/15

به واحد آموزش مراجعه نمایند.

 
تقویم آموزشی تابستان 94 چاپ فرستادن به ایمیل

تقویم آموزشی

تابستان سال 1394

ثبت نام و انتخاب واحد ................... 17/4/94 الی 18/4/94

شروع کلاسها از .....................................20/4/94

اتمام کلاسها    ................................. 31/5/94

امتحانات .................................. 3/6/94   الی 12/6/94

 
اطلاعیه جهت ثبت نام کاردانی و کارشناسی چاپ فرستادن به ایمیل

ثبت نام در مقطع کاردانی و کارشناسی مرکز ایران لوازم قطعه از 94/4/24 به بعد

با مراجعه به سایت دانشگاه جامع به آدرس www.uast..ac.ir و یا سازمان سنجش

امکان پذیر می باشد.

 
اطلاعیه کلاس درس کاربینی استاد مهریزی چاپ فرستادن به ایمیل

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی با استاد مهریزی

لطفا در روز سه شنبه مورخ 94/4/9 راس ساعت 12 به

دانشگاه علمی کاربردی کوشا مراجعه نمائید.

آدرس دانشگاه کوشا: کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج-سه راه شیشه مینا

جنب شهرک فرهنگیان-مرکز آموزش کوشا

 
اطلاعیه جهت فارغ التحصیلان چاپ فرستادن به ایمیل

قابل توجه فارغ التحصیلان

روز های پنجشنبه و جمعه هر هفته واحد فارغ التحصیلان پاسخگو شما می باشد

لطفا در روزهای فوق مراجعه نمائید.

 
اطلاعیه ترم تابستان چاپ فرستادن به ایمیل

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دروس برگزاری در تابستان 94 به شرح زیر می باشد

رشته : کنترل کیفیت قطعات مکانیکی - ورودی مهر 93

رشته : کنترل کیفیت قطعات مکانیکی - ورودی بهمن 93

کارورزی 1

کارورزی 1

زبان خارجی

زبان خارجی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

 

 

رشته : حسابداری صنعتی ورودی مهر 93

رشته : حسابداری صنعتی ورودی بهمن 93

کارورزی 2

کارورزی 1

کارآفرینی

کارآفرینی

مهارتها و قوانین کسب و کار

مهارتها و قوانین کسب و کار

 

رشته: نقشه کشی صنعتی ورودی مهر 93

رشته: ماشین افزار ورودی بهمن 93

کارآفرینی

کارورزی 1

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

ایمنی و بهداشت در محیط کار

ایمنی و بهداشت در محیط کار

 

رشته: مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

رشته: مهندسی بازرسی جوش

کارورزی 1

کارورزی 1

تحلیل هزینه و منفعت

تحلیل هزینه و منفعت

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

 

کلیه رشته ها ی ترمی - ورودیهای قبل از 93

کلیه رشته ها ی پودمانی - ورودیهای قبل از 93

دروس عمومی

دروس عمومی

مهارتهای مشترک

مهارتهای مشترک

پروژه

پروژه

کاراموزی

کاراموزی

دروس افتاده

دروس افتاده

دروسی که دانشجو با انتخاب آنها فارغ التحصیل گردد تا سقف 8 واحد (با احتساب جمع دروس معرفی به استاد)

اخذ یک پودمان کامل به شرطی که دانشجو با انتخاب آن فارغ التحصیل گردد

 

 
اطلاعیه مهم چاپ فرستادن به ایمیل

قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع می رساند از این پس آدرس IP دانشگاه از 91.98.45.145 به

84.241.42.7 تغییر یافته است.

 
اطلاعیه دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید وایثاگران چاپ فرستادن به ایمیل

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

مقتضی است کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر هر چه سریعتر

نسبت به تکمیل و ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع آموزشی

دانشگاه (سجاد) اقدام نمایند.

بدیهی است دریافت هر گونه خدمات توسط ذینفعان شاهد

 و ایثارگر منوط به تکمیل اطلاعات سامانه توسط دانشجویان

 خواهد بود

 
اطلاعیه تغییر نام چاپ فرستادن به ایمیل

                         قابل توجه دانشجویان محترم

           مرکز علمی کاربردی قطعه سازان خودرو به

مرکز علمی کاربردی ایران لوازم قطعه تغییر نام یافته است.

 
اطلاعیه مهم آیین نامه انضباطی امتحانات چاپ فرستادن به ایمیل

برگزیده آیین نامه انضباطی

تقلب در امتحانات

 

 مواردی که از نظر آموزش در جلسه امتحانات تقلب محسوب شده و موجب ثبت نمره 0.25 برای درس  مربوطه می گردد:

1-همراه داشتن هرگونه اقلام متفرقه از قبیل: کتاب، جزوه ، برگه در جلسه امتحان حتی اگر مرتبط با امتحان نباشد.

2-همراه داشتن تلفن همراه روشن و MP3Player

3-همراه داشتن ماشین حساب قابل برنامه ریزی (ماشین حساب عادی نیز صرفا در صورت اعلام استاد درس مربوطه

 قابل استفاده می باشد و در غیر اینصورت تقلب محسوب می گردد)

4- مبادله هرگونه برگه ای میان دانشجویان

5-مبادله کتاب ،جزوه ، برگه در امتحانات جزوه باز میان دانشجویان

6-نگاه کردن به برگه امتحانی یکدیگر

7-هر نوع صحبتی در هنگام امتحان با دیگر دانشجویان

8- هرنوع رفتاری که موجب برهم خوردن نظم و آرامش جلسه امتحان گردد

9-عدم توجه به تذکرات مراقبین جلسه امتحان

10- جدا کردن برگه های پاسخنامه امتحانی(منگنه شده) از یکدیگر

11-فرستادن شخص دیگری بجای خود در امتحان

                         ***************************

توجه: دانشجویان می بایست به دقت موارد فوق را مطالعه نموده و رعایت نمایند و نظر مراقبین جلسه امتحان

ملاک عمل خواهد بود لذا در صورت اعلام گزارش تقلب از سوی مراقبین به هریک از دلایل فوق نمره 0.25 برای

 دانشجوی متخلف ثبت خواهد شد.

 
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 2

اطلاعیه تشکیل کلاسها

اطلاعیه

 

کلیه کلاسهای درس استاد آقای جعفری یگانه دوشنبه 20/8/92 تشکیل نخواهد شد. 

 

 

انجمن علمی نقشه کشی صنعتی

انجمن علمی دانشجویی نقشه کشی صنعتی با هدف پیشبرد علمی و فناوری در مرکز تاسیس شده است. برای مشاهد سایت این انجمن اینجا کلیک کنید. از کلیه دانشجویان رشته نقشه کشی صنعتی دعوت می شود  در این انجمن عضو شوند.

اطلاعیه پرداخت های ناتمام

اطلاعیه امور مالی:

در صورتی که درهنگام پرداخت الکترونیکی به هر دلیل از سیستم خارج شده و عملیات پرداخت به پایان نرسیده باشد و همچنین مبلغ آن از حساب دانشجو کسر شده باشد،برای تکمیل مراحل پرداخت به شرح زیر اقدام نمائید:

 

1) از قسمت حسابداری آموزشی بر روی "پرداخت اینترنتی" کلیک نمائید.

2) بر روی گزینه "تکمیل پرداخت های ناتمام" کلیک نمائید.

3) بر روی آرم "بانک ملت" کلیک نمائید.

تقویم

 
دوشنبه
1394
مرداد
12
 

كاربران حاضر در سايت

ما 1 مهمان آنلاین داریم

آمار بازدید از سایت

بازدیدکنندگان : 99747

فرمهای کار آموزی

دانشجویان می توانند فرمهای کارآموزی را از اینجا دانلود نمایند

جستجو در سايت

پارک علم و فناوری مرکز قطعه سازان خودرو

پارک علم و فناوری مرکز  از کلیه دانشجویان محترم  دعوت می نماید در جلسات معارفه مورخ 29/04/91 وهمچنین 05/05/91 پنجشنبه در ساعت 14:30 الی 16 در کلاس 601 شرکت نمایند.

دانشجویانی که در این دوره شرکت کنند بعنوان کارآموزی برای آنها محسوب خواهد شد.

دفتر فناوری و روباتیک

دفتر فناوری و روباتیک این مرکز در حال ساخت یک روبات با قابلیت حمل معلول از پله ها را دارد از کلیه دانشجویانی که تمایل به همکاری در این زمینه هستند دعوت می شوند به معاونت دانشجویی مراجعه کنند.

 

اخبار ورزشی مرکز

با تشکر از تیم فوتسال این مرکز که توانست مقام چهارم را در مسابقات بین مراکز  بدست بیاورد. از کلیه دانشجویانی  که علاقه مند به حضور در تیم هستند به دفتر معاونت دانشجویی مراجعه نمایند. برای مشاهده عکسهای مربوط به مسابقه روی ادامه مطلب کلیک کنید.

دفتر بسیج دانشجویی

برای مشاهده فعالیتهای دفتر بسیج در این مرکز روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سیستم سجاد

برای دسترسی به سیستم سجاد اینجا کلیک کنید.